Erkende leerbedrijven

Een leerbedrijf leidt een leerling (leerling-werknemer, stagiair) op voor het beroep waarvoor hij leert. Gewoon op de werkvloer. Savantis heeft de wettelijke taak om leerbedrijven te erkennen en de kwaliteit te bevorderen en te toetsen.
De praktijkopleider (leermeester, stagementor) is voor de leerling het vaste aanspreekpunt binnen het leerbedrijf. Hij plant en organiseert de opleiding binnen het bedrijf, instrueert vakvaardigheden, zorgt voor een goede en veilige leerplek en begeleidt en beoordeelt de leerling. De praktijkopleider kan zich in de leerling verplaatsen en weet hem op verschillende manieren te begeleiden en motiveren. Daarbij onderhoudt hij contact met zijn collega’s, de bedrijfsleiding, de school en de opleidingsadviseur van Savantis.
Waarom leerbedrijf worden?

Bedrijven die jonge mensen opleiden, doen dat in het algemeen om ook in de toekomst zeker te zijn van goedopgeleide medewerkers. Zulke medewerkers werken efficiënter en leveren de beste kwaliteit. Door de leerling zelf op te leiden, kan het bedrijf hem – naast de standaardvaardigheden die bij de opleiding horen – ook de bedrijfstypische kennis en werkwijze aanleren. Bovendien mag een erkend leerbedrijf het speciale logo gebruiken, krijgt het een eigen ruimte op de website van Savantis en komt het vaak in aanmerking voor fiscale voordelen en subsidies.

Samenwerkingsverbanden

In een samenwerkingsverband werken regionale bedrijven samen op het gebied van opleiden. Het samenwerkingsverband neemt leerlingen in dienst en detacheert deze bij Erkende leerbedrijven. De leerlingen hebben daarmee een werkgarantie voor de duur van hun opleiding. De deelnemende bedrijven lopen geen werkgeversrisico en hoeven geen personeelsadministratie te voeren. Verder verzorgt het samenwerkingsverband aanvullende praktijkscholing, waarmee de leerlingen een goede basis krijgen voor vakvaardigheden.

Leveranciers

felixvdrputtenverf-logo
Verf & Wand Kranen boonstoppel